دانشگاه علوم پزشكی تهران


نکته مهم در خصوص تغییر کلمه عبور


‏1393/10/09

نکته مهم                                                                                                                        نکته مهم


جهت بالا بردن امنیت و جلوگیری از کشف اطلاعات توسط افراد سود جو پس از ورود به سامانه

درخصوص تغییر کلمه عبور اقدام نمائید و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.لازم به ذکر می باشد در صورت فراموش نمودن

کلمه عبور تحویل کلمه عبور جدیداز طریق نامه رسمی و به شخص هیات علمی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر

و یانماینده قانونی ایشان با در دست داشتن معرفی نامه رسمی  و کارت شناسایی نماینده، امکان پذیر می باشد